Meie koostööpartnerid

Ukraina Abi MTÜ põhimissiooniks on Ukraina relvajõudude toetamine maastikusuutlike sõidukite ning taktikalise varustusega.
Oleme võtnud eesmärgiks viia abi otse abivajajateni ning lähtume alati kindlatest vajadustest.
Kaitseliidu Küberkaitseüksus on meile abiks droonide-alaste konsultatsioonide, testimise ning ettevalmistamisega.
Üle-Ukrainaline Ühendus "Patriot" loodi esimesel sõjasuvel, 10. juunil 2014, et toetada tsiviilelanikkonda ning Ukraina julgeoleku- ja kaitsejõude võitluses Vene sissetungijate vastu. Ühendus on osalenud või osaleb jätkuvalt Ukraina Kaitseministeeriumi Reformide Komitee, Vabatahtlike Raada ja Majandusturvalisuse Büroo juures asuva avaliku komisjoni töös.
Meie lepinguline koostööpartner Ukrainas.

Alates 2000. aastast on Ukraina Organisatsioonide Assotsiatsioon tegelenud ukraina kultuuri ja rahvatraditsioonide hoidmisega Eestis, aidanud tagada ukrainlaste kui rahvusvähemuse huvide ja õiguste kaitset Eestis ning eestlaste huvide ja õiguste kaitset Ukrainas, edendanud koostööd Ukraina ja Eesti rahvaste vahel. Sõja algusest alates on kogunud ja vahendanud abi Eestist Ukrainasse.
Meie peamine logistikapartner Eestis.MTÜ Aitan Kaitsta
MTÜ Aitan Kaitsta koordineerib üleriiklikku varjevõrkude valmistamise aktsiooni.